Het team van de St. Adelbertusschool

Vakmanschap

Kinderen hebben altijd anderen bij de hand om verder te komen, de andere kinderen in de groep, de leerkracht en ouders. De leerkracht is een inspirator, een voorbeeld, een instructeur, een partner en coach. Hij is verantwoordelijk voor het in balans houden van enerzijds de persoonlijke interesses, de initiatieven en de talenten van kinderen en anderzijds de kerndoelen waar de school ook naar streeft. Leerkrachten hebben de taak om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Zij richten zich op datgene wat kinderen gisteren niet konden, maar met hulp morgen wel. Wij investeren in vakmanschap en zorgen ervoor dat ons personeel goed is toegerust.

Managementteam

Het managementteam van de St. Adelbertusschool richt zich op het schoolbeleid en de schoolontwikkeling. We spelen als school in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn in het onderwijs, en onder andere zorgen we voor afstemming van ontwikkelingen in de onder- midden en of de bovenbouw.

Zorgcoördinator en specialisten

Onze zorgcoördinator coördineert de zorg. Hij ondersteunt collega’s bij het afstemmen van pedagogisch en didactisch handelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Zo kunnen wij aansluiten bij de diversiteit aan onderwijsbehoeften.
Op school hebben wij een taal-en rekenspecialist. Zij zijn regelmatig een dag ambulant met als doel het taal- en rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen. Onze gedragsspecialist ondersteunt de collega’s bij een ondersteuningsvraag en geeft handelingsadviezen.

Themacoördinatoren

Het is een hele uitdaging om op een goede, kwaliteitsvolle manier vorm te geven aan thematisch werken.

Onze twee themacoördinatoren zetten de hoofdlijnen op het gebied van thematisch werken uit, zij faciliteren, implementeren en evalueren de thema’s. Zij vormen het ‘kloppend hart’ van alles wat met thematisch werken bij ons op school te maken heeft.

Interne contactpersonen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen interne contactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie waar het bestuur bij aangesloten is.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Cindy Grisnich en Daniëlle Dudink. Zij zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten de vertrouwenspersonen met betrekking tot ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en racisme.

Coördinator Vreedzame School

Een van onze teamleden is coördinator van de Vreedzame School. Het programma van de Vreedzame School spreekt ons erg aan. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Coördinator van het Jonge Kind

Het jonge kind, de kleuter, neemt een bijzondere plaats in op onze school. ‘Kleuter zijn’ is een ontwikkelingsfase en geen aanduiding van een bepaalde leeftijd. Daarom spreken we in de onderbouw over ontwikkelingslijnen, die vanaf groep 3 doorlopen in leerlijnen. Onze coördinator van het Jonge Kind zorgt voor de verbinding tussen de verschillende kleutergroepen en een doorgaande lijn naar de volgende groep, binnen onze school. In ons thematisch onderwijs wordt o.m. gekeken naar een beredeneerd aanbod, een rijke leeromgeving en het handelen van de leerkracht. Ook onderhoudt de coördinator het contact met de voorschool, schoolarts en logopediste.

Teamsamenstelling 2022-2023


 
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Groep 1/2AInge HermesInge HermesInge HermesMarjolein Wielinga/Nancy RuiterMarjolein Wielinga/Nancy Ruiter
Groep 1/2 BMarjolein WielingaMarjolein WielingaBianca GroenBianca GroenBianca Groen
Groep 1/2CEllen DekkerEllen DekkerEllen DekkerEllen DekkerEllen Dekker
Groep 1/2 DSenta de JongMarleen MonseesMarleen MonseesMarleen MonseesMarleen Monsees
Groep 1/2ECindy GrisnichCindy GrisnichCaroline ApeldoornCaroline ApeldoornCaroline Apeldoorn
Groep 1 FKarin VerhaarKarin VerhaarKarin Verhaar/Jolien RuiterJolien RuiterJolien Ruiter
Groep 3ASascha BrugmanSascha BrugmanSascha BrugmanSenta de JongSenta de Jong
Groep 3BLisanne DoorninkLisanne DoorninkLisanne DoorninkLisanne DoorninkLisanne Doornink
Groep 3CThomas HuitingaThomas HuitingaErnstine SchilterErnstine SchilterErnstine Schilter
Groep 4ARaisa LoosRaisa LoosRaisa LoosRaisa LoosRaisa Loos
Groep 4BMariska KruijerMariska KruijerMariska Kruijer/Soesie SchouwsSoesie SchouwsSoesie Schouws
Groep 4CErnstine SchilterErnstine SchilterAnnelotte van DijkAnnelotte van DijkAnnelotte van Dijk
Groep 5AMargriet BoonMargriet BoonMargriet BoonDaniëlle DudinkDaniëlle Dudink
Groep 5BMartijn den HartogMartijn den HartogMartijn den HartogDelia van den ToornDelia van den Toorn
Groep 6ADaniëlle ChiDaniëlle ChiLoes van den IdsertDaniëlle ChiDaniëlle Chi
Groep 6BRick Barnaart van BergenRick Barnaart van BergenRick Barnaart van BergenRick Barnaart van BergenRick Barnaart van Bergen
Groep 6CLoes van den IdsertKirsten ZuurbierKirsten ZuurbierKirsten ZuurbierKirsten Zuurbier
Groep 7AChristiaan MeijerChristiaan MeijerChristiaan MeijerAnnelot BoerlageAnnelot Boerlage
Groep 7BMaaike de VriesKristel WestmeijerKristel WestmeijerKristel WestmeijerMaaike de Vries
Groep 8ADaan de BooDaan de BooDaan de BooDaan de BooDaan de Boo
Groep 8Sofie JanssenSofie JanssenSofie JanssenMartijn den HartogMartijn den Hartog

Directie:
Directeur: Karin Kooij
Interim Schoolleider: Charlotte Boeijen 

Zorg coördinatoren:
Carla Blokland en Jiska Kroon                  

Adm. medewerker:
Edith Kaandorp: maandag en dinsdag

Conciërge:
Erik Kooij: maandag t/m woensdag                                                    

Onderwijsassistenten:
Myrna Ooteman: OB
Wendy Keijning: MB en BB
Kim Willemse: OB en MB
Kim Orij: MB en BB  
Astrid Rentenaar: MB
Diana Nogter: OB
 

Gymdocent:
Thijs Kampstra