We horen bij elkaar!

De Vreedzame School is een programma, waarmee kinderen leren om positief met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens), conflicten oplossen en begrip hebben voor elkaar.

Een leven lang plezier

Hoe belangrijk dat is? Je bereikt meer in onze maatschappij, als je lekker in je vel zit en beschikt over de juiste sociale vaardigheden. Daar zal iedereen het over eens zijn. En ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Hun hele basisschooltijd zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Op deze manier wordt een sociale houding aangeleerd, waarvan zij (en hun omgeving) een leven lang plezier hebben.