Praktisch

Continurooster

De Sint Adelbertusschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.
De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

Vakanties schooljaar 2022-2023


Junivakantie                 19 juni t/m 23 juni 2023
Zomervakantie             24 juli t/m 1 september 2023

Vakanties schooljaar 2023-2024 

Herfstvakantie             23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie               25 december 2023 t/m 5 januari 2024 
Voorjaarsvakantie      16 februari  t/m 23 februari 2024 
Meivakantie                   29 april  t/m 10 mei 2024 
Junivakantie                 24 juni t/m 28 juni 2024 
Zomervakantie             22 juli t/m 30 augustus 2024 

Vrije- en Studiedagen, leerlingen vrij: 

studiedag                         maandag 9 oktober 2023 
studiedag                         dinsdag 7 november 2023 
halve dag                         vrijdag 22 december tot 12:00 
vrij                                   vrijdag 16 februari 2024 (administratiedag) 
2de paasdag                     maandag 1 april 2024 
studiedag                        dinsdag 2 april 2024 
Hemelvaart                     donderdag 9 mei 2024 
2de pinksterdag              maandag 20 mei 2024 
halve dag                         vrijdag 19 juli 2024 tot 12:00 


Buitenschoolse opvang

Wilt u de schooldag van uw kind verlengen met gezellige en uitdagende activiteiten? Onze school heeft exclusief voor de eigen leerlingen een buitenschoolse opvang die gehuisvest is op locatie Blekerskade 12 en georganiseerd wordt door Klein Alkmaar.

Klachtenregeling Buitenschoolse opvang

De Sint Adelbertusschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert met inzet van hulpouders en in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Denk aan het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest, maar ook de schoolfotograaf, koningsspelen, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Kortom, de oudervereniging maakt school nog leuker!

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Sint Adelbertusschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De Sint Adelbertusschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Verlof aanvragen

Bij speciale gelegenheid heeft uw kind recht op verlof.  Dat kan via het aanvraag formulier van de gemeente Alkmaar.
Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Sint Adelbertusschool vindt u in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Schoolplan 2019 – 2023
Een overzicht van het totaal aanbod van ons onderwijs kunt u in één keer overzien in het A3-overzicht van het schoolplan. Bent u echter geïnteresseerd in de verantwoording van ons onderwijs, ga dan naar schoolplan 2019-2023 en de daarbij behorende beleidsdocumenten. Een onderdeel van het schoolplan, wat jaarlijks wordt geëvalueerd, is het School Ondersteuningsprofiel (SOP).

ABC

Hier kunt u alle praktische informatie vinden over de Sint Adelbertus op alfabetische volgorde.